O Nas

Stowarzyszenie lokalne SALOS Rumia prowadzi całoroczną działalność sportowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Posługuje się prewencyjnym systemem wychowawczym założyciela Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko (1815-1888), ale czerpie też ze współczesnego dorobku nauk biologicznych, medycznych, kulturologicznych, ekonomicznych i praktyczno-technicznych. Swą ofertę programową kieruje do wszystkich młodych ludzi, chłopców i dziewcząt zgodnie z myślą św. Jana Bosko, "Wychowanie do życia przez Sport".

Odpowiadając na potrzeby oraz zainteresowania dzieci i młodzieży prowadzimy zajęcia w takich tradycyjnych dyscyplinach sportu jak tenis stołowy i piłka nożna, do uprawiania których niezbędne są odpowiednie warunki i infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Hale sportowe to przede wszystkim obiekty sportowe Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Świętojańskiej 1, oraz boiska piłkarskie przy obiekcie MOSiR ul. Świętopełka 24.

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Ponad 25 lat działa na terenie miasta Rumi Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Rumia.

Szkolimy dzieci i młodzież, która ma możliwość podnoszenia swoich umiejętności realizowania swoich pasji. We wrześniu 2017 reaktywowaliśmy sekcję piłki nożnej w której obecnie trenuje ponad 100 osób. Chcemy aby docelowo objąć profesjonalnym szkoleniem z zakresu piłki nożnej co najmniej 200 dzieci. Obecnie Nasze drużyny występują w turniejach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej w kategorii D1, D2, E1, E2, F1 i F2 przygotowując się do rozgrywek ligowych

Realizując proces szkolenia z zakresu piłki nożnej w strukturach SL SALOS Rumia chcemy zbudować bazę młodych zawodników, którzy będą szkoleni wg jednolitych zasad i nowoczesnych programów szkoleniowych.Mamy wielką nadzieję, że nasi młodzi podopieczni wyrosną na wartościowych ludzi wychowywanych według chrześcijańskich wartości.