SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Ponad 25 lat działa na terenie miasta Rumi Stowarzyszenie Lokalne

Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Rumia.

Szkolimy dzieci i młodzież, która ma możliwość podnoszenia swoich umiejętnościi realizowania swoich pasji. We wrześniu 2017 reaktywowaliśmy sekcje piłki nożnej w której obecnie trenuje ponad 100 osób. Chcemy aby docelowo objąć profesjonalnym szkoleniem z zakresu piłki nożnej co najmniej 200 dzieci. Obecnie Nasze drużyny występują w turniejach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej w kategorii D1, D2, E1, E2, F1 i F2 przygotowując się do rozgrywek ligowych

Realizując proces szkolenia z zakresu piłki nożnej w strukturach SL SALOS Rumia chcemy zbudować bazę młodych zawodników, którzy będą szkoleni wg jednolitych zasad i nowoczesnych programów szkoleniowych.Mamy wielką nadzieję, że nasi młodzi podopieczni wyrosną na wartościowych ludzi wychowywanych według chrześcijańskich wartości.